Liên Hệ

Điều phối viên của Hội nghị (đăng ký và dịch vụ du lịch):

Stegalin Stanislav

Điện thoại: +7 495 943-60-60

Đám đông: +7 985 960-12-09

E-mail: stas@mesol.ru

Người quản lý hội nghị (các câu hỏi khác):

Maxim Chuyashkin

Đám đông: +7 926 241 6999

E-mail: info@spa2017.org


spa2017.org - website giới thiệu ngành cá cược trực tuyến tại Việt Nam