Hỗ Trợ Tài Chính

Kính gửi quý đại biểu!

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng chúng tôi có một số kinh phí hạn chế để hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tham dự cuộc họp. Giải thưởng du lịch bao gồm phí đăng ký và chỗ ở cho một người. Chi phí đi lại không được bảo hiểm.

Vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tài chính của bạn tới info@spa2017.org

Hạn chót nhận hồ sơ: 1 tháng 4

Ban tổ chức


spa2017.org - website giới thiệu ngành cá cược trực tuyến tại Việt Nam